Ատամնափառի հեռացում (ատամնաքար)

Ատամնափառը բիոերիզ է կամ բակտերիաների կույտ, որ առաջանում է բերանի խոռոչում մակերևույթների վրա: Սկզբում այն իրենից ներկայացնում է կպչուն անգույն զանգված, այնուհետև, երբ այն առաջացնում է թարթառ այն ձեռք է բերում շագանակագույն կամ բաց դեղին երանգ և սովորաբար տեղակայվում է ատամների միջև, առջևում, հետևում, ծամող մակերեսին, լնդի շերտի ուղղությամբ կամ դրանից ներքև` պարանոցի սահմաններում:

Ատամնափառը հայտնի և նաև միկրոբային փառ, բերանի խոռոչի բիոերիզ, ատամնային բիոերիզ, ատամնայինփառ կամ բակտերիալ փառով բիոերիզ անվամբ: Մինչ ատամնափառը սովորաբար ասոցացվում է բերանի խոռոչի հիվանդությունների հետ, ինչպիսիք են կարիեսը և լնդերի հիվանդությունները, դրա առաջացումը բնական և անկանխարգելելի է:
Ատամնափառը կարող է առաջացնել ատամնական կարիես (խոռոչներ) – բաղադրվող շաքարի քայքայումից առաջացող թթվից ատամի հյուսվածքների տեղային քայքայում և լնդային խնդիրներ, ինչպիսիք են գիգվիտը և պերիօդոնտիտը: Ատամնափառի տարածումը և առաջացումն է բերանի խոռոչի հետ կապված խնդիրների պատճառը, ուստի կարևոր է բակտերիաների կույտը քայքայել և ազատվել դրանից ամեն օր:

Ատամնափառի կառավարումը և հեռացումը հնարավոր է դառնում խոզանակով, ատամնային թելով կամ ատամների միջև հատուկ խոզանակով ճիշտ մաքրելու դեպքում:

Բիոերիզի պատշաճ ուշադրություն դարձնելը կարևոր է, քանի որ կարող է դառնալ թթվային և պատճառ հանդիսանալ ատամի հանքային նյութերից ազատվելու համար (որը հենց կարիեսն է) կամ կոշտանա` դառնալով կալկուլուս (ատամնային) (հայտնի նաև թարթառ անվամբ):Ատամնաքարերը հնարավոր չէ հեռացնել ատամները խոզանակով կամ թելով մաքրելու միջոցով, այլ միայն մասնագիտական մաքրման եղանակով: Այս պատճառով ատամնային բիոերիզի հեռացումը կարող է կանխարգելել կարիեսի և լնդային հիվանդությունների դեպքերը: