Թեևապևտիկ ատամնաբուժական ծառայությունների սակագներ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՆԸ (ՀՀ ԴՐԱՄ)
Խորհրդատվություն 5,000
Կարիեսայի խոռոչի պլոմբավորում նյութով (մակերեսային և միջին կարիես, խորը կարիես) 10,000-25,000
Արծաթե տիտանե մետաղի տեղադրում (անհրաժեշտության դեպքում) 5,000-10,000
Պլոմբային նյութի տակ կալցիումի ջրօքսիդի ներարկում 2,000
Առաջնային ատամների կոսմետիկ վերականգնում ( մինչև 30% էմալի կորստով ,30%-50% էմալի կորստով 20,000
Cuspal արտաքին շերտի վերականգնում/Դրսից/Ներսից 40,000
Արմատի ուղիների բուժում (Պուլպիտի և պերիօդոնտիտի բուժում)
Դիմային և արմատային ատամներ 15,000
Սեղանատամներ 20,000-25,000
Ատամների սպիտակեցում, փոլիշ և փայլեցում լազերի միջոցով 70,000
Ատամնափառի հեռացում (պրոֆեսիոնալ մաքրում),փոլիշ և լնդերի մերսում հատուկ նյութերով 15,000-25,000

Պրոթեզային ատամնաբուժական ծառայություններ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒն ԳԻՆ (ՀՀ ԴՐԱՄ)
Խորհրդատվություն 5,000
Ակրիլային պրոթեզներ (Շարժական պրոթեզներ) 80,000-120,000
Հարող պրոթեզներ (Մասամբ շարժական պրոթեզներ) 150,000-180,000
Մետաղե-կերամիկ պսակներ (պատրաստված ճապոնական նյութերից, պատրաստված գերմանական նյութերից) 40,000-60,000
Ցիրկոնե, Պսակներ 100,000-120,000
Վեներային 150,000-200,000
Իմպլանտների պսակներ հենակով (Մետաղե-կերամիկ պսակ, ցիրկենից պսակ) 150,000-200,000
Պսակի միջուկ (անհրաժեշտության դեպքում) 10,000

Վիրաբուժական ատամնաբուժության ծառայությունների սակագներ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՆ (ՀՀ ԴՐԱՄ)
Խորհրդատվություն 15,000
Անեսթեզիոլոգի ծառայութուններ (Նարկոզի օգտագործում, անհրաժեշտության դեպքում) 150,000
Ատամի հեռացում (ստանդարտ հեռացում, վիրահատական հեռացում, իմաստության ատամի հեռացում և փչացած արմատներ) 10,000-30,000
Ապիէկտոմիա (Պերիապիկալ կիստայի հեռացում), Առանց լազերի, Լազերի օգնությամբ 10,000-30,000
Գինգիվեկտոմիա(Գինգիվիտի բուժում, լնդային հիվանդություններ)- լազերով, առանց լազերի(կախված հիվանդության աստիճանից) 120,000-200,000
Գինգիվոպլաստիկա (Լնդերի սերտաճեցման վիրահատություն ) բնական լինդ` պատրաստված հիվանդի արյունից, արհեստակն լինդ( սինթետիկ թաղանթ) 120,000-200,000
Պարիօդոնտիտի բուժում (լազերի միջոցով, առանց լազերի) 250,000-300,000
Ալվեոլիթիսի բուժում (լազերի միջոցով, առանց լազերի) 30,000
Պերիոսթիտի բուժում (Կախված հիվանդության աստիճանից) 30,000
Օսթեոպլաստիկա (Ոսկրի սերտաճեցման վիրահատություն) 100,000-250,000
Մանկական սինուսի բարձրացում 300,000
Արհեստական ոսկոր 1(մեկ) գրամ 80,000/gr

Օրթոդոնտիկ ատամնաբուժական ծառայություններ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՆԸ (ՀՀ ԴՐԱՄ)
Առաջին աստիճանի բարդության բուժում 350,000-450,000
Երկրորդ աստիճանի բարդության բուժում 450,000-600,000
Երկրորդ աստիճանի բարդության բուժում 500,000-700,000

* նշված գները ենթակա են փոփոխման առանց նախնական զգուշացման